Đất nông nghiệp khác là gì? Đất nông nghiệp khác được xây nhà không?

Đất nông nghiệp khác là gì và đặc điểm của nó Chúng tôi chia sẻ nó với độc giả của chúng tôi trong bài viết này.

Đất nông nghiệp khác là gì?

Đất nông nghiệp khác hay còn gọi là NKH là đất cũng thuộc nhóm đất ruộng. Được xác định là đất làm nhà cổng và các loại nhà ở phục vụ trồng trọt, đất làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, đất ươm tạo cây giống, đất trồng hoa.

Đất nông nghiệp khác là gì?

Đất nông nghiệp khác có được xây nhà không?

Do đất thuộc nhóm đất nông nghiệp nên chủ sở hữu hoàn toàn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng Đất nông nghiệp khác sang đất thổ cư nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Một câu hỏi nữa: Đất nông nghiệp khác có được cấp sổ đỏ không?

Trả lời có. Để được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp, chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đất nông nghiệp khi sử dụng phải được sử dụng liên tục vào một mục đích nhất định, kể từ khi đất được sử dụng vào mục đích đó cho đến khi được công bố Sổ đỏ.

Cần căn cứ vào nội dung, thời điểm sử dụng đất ổn định và phải được ghi vào các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cấp sổ đỏ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Sổ đỏ (theo mẫu).

+ Đối với trường hợp sử dụng đất phải có giấy tờ theo quy định.

+ Trường hợp sở hữu tài sản gắn liền với đất cũng phải có giấy tờ cụ thể.

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

+ Các giấy tờ liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Chủ sở hữu cần chuẩn bị các giấy tờ trên và gửi đến ủy ban nhân dân cấp quận/huyện để được cấp sổ đỏ.

Trên đây là những thông tin liên quan về Đất nông nghiệp khác. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu Đất nông nghiệp khác là gì và đặc điểm của loại đất này.

Bài viết liên quan