Đất trồng cây hàng năm khác là gì? Được chuyển đổi được không?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cây hàng năm khác là gì, quy định về sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cũng như giải đáp thắc mắc đất trồng cây lâu năm khác có được chuyển thổ cư không nhé.

Đất trồng cây hàng năm khác là gì?

Tại khoản 1 mục 10 Luật đất đai 2013 đã quy định rõ về nhóm đất nông nghiệp bao gồm:

  • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác
  • Đất trồng cây lâu năm
  • Đất rừng sản xuất
  • Bảo vệ đất rừng
  • Đất rừng đặc dụng
  • Đất nuôi trồng thủy sản
  • đất làm muối
  • Đất nông nghiệp khác bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức canh tác không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. , các loại động vật khác được pháp luật cho phép, đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu, vườn ươm cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT (Mục 1 – Loại đất) có quy định như sau:

– Đất trồng cây hàng năm khác là đất dùng để trồng các loại cây hàng năm khác ngoài trồng lúa như rau màu, hoa màu kể cả cây dược liệu, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm và cỏ hoặc cỏ tự nhiên cải tạo, chăn nuôi gia súc.

Như vậy có thể kết luận đất trồng cây hàng năm khác thuộc loại đất trồng cây hàng năm và thuộc nhóm đất nông nghiệp. Do đó, chế độ pháp lý về đất đai áp dụng cho cây hàng năm khác sẽ tương tự như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất nông nghiệp.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là đất trồng cây hàng năm không phải là đất ruộng. Luật Đất đai 2013 và Thông tư 24/2018/TT-BTNMT cũng quy định rõ điều này. Cụ thể hơn, đất trồng cây hàng năm là đất được sử dụng vào mục đích gieo trồng, thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời hạn không quá 01 năm, kể cả cây hàng năm được giữ nguyên gốc để thu hoạch trong thời gian ngắn. thời hạn không quá 1 năm. 1 năm không quá 5 năm và đối với trường hợp đất trồng cây hàng năm theo phương thức canh tác luân canh không thường xuyên.

Quy định về sử dụng đất trồng cây hàng năm khác

Cùng với các quy định khác về sử dụng đất trồng cây hàng năm, loại đất này được Nhà nước giao theo quy định tại Điều 129 của Luật này như sau:

“Thứ nhất, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:
a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương.

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, huyện, huyện thuộc đồng bằng; đối với xã, huyện, trung tâm và huyện miền núi không quá 30 héc ta.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, huyện, huyện thuộc vùng đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với đô thị, huyện, tổng thuộc vùng vừa và miền núi.

Như vậy, nhà đất nên giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân, hộ gia đình theo hạn mức trên. Khi cần chuyển đổi thành đất ở thì bạn phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đất trồng cây lâu năm khác có được làm đất ở không?

Theo quy định của pháp luật, được phép chuyển đổi loại đất có điều kiện. Bao gồm cả đất chuyên trồng cây lâu năm khác trong nhóm cây lâu năm. Đặc biệt:

* Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Điều 57 luật đất đai 2013 quy định:
“Thứ nhất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

1. d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
2. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nên áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Vì đất trồng cây lâu năm khác thuộc đất nông nghiệp và theo quy định trên thì khi chuyển đổi cần tuân thủ đúng quy định, thủ tục. Vì vậy, đối với đất trồng cây lâu năm khi chuyển đổi phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

* Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở

“Thứ nhất, người sử dụng đất nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chủ trì việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, sổ địa chính.
Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục nhận chuyển nhượng đất. sử dụng thủ tục ủy quyền thay đổi. mục tiêu.trái đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tóm lại, câu hỏi cây lâu năm khác gì với loại đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất trồng cây lâu năm trong nhóm đất nông nghiệp. Với loại đất này, bạn có thể chuyển đổi sang đất ở (đất ở) nhưng phải đảm bảo thủ tục chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Qua bài viết trên chúng tôi mong muốn mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc gần xa. Kính chúc quý khách sức khỏe và thành công!

Bài viết liên quan