Khái niệm đất là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?

Tại sao phải sử dụng đất một cách khôn ngoan hay đó là mục tiêu sử dụng đất hợp lý? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết của chúng tôi.

Khái niệm đất là gì?

Theo định nghĩa của Wikipedia: Đất là vật liệu được tìm thấy trên bề mặt Trái đất, có khả năng hỗ trợ sự phát triển của thực vật và làm nơi cư trú cho các dạng sống của động vật, từ vi sinh vật đến vi sinh vật. Động vật nhỏ…

Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?

Trong bất động sản, việc phân loại đất dựa vào mục đích sử dụng, đất được chia thành 3 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp – Nhóm đất phi nông nghiệp – Nhóm đất chưa sử dụng.

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

  • Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
  • Đất trồng cây lâu năm;
  • khu rừng;
  • Đất nuôi trồng thủy sản;
  • Đất làm muối;
  • đất nông nghiệp khác.

Chúng ta sẽ nói về “đất” theo nghĩa chung chung cho tất cả những thứ trên, và không chỉ cho đất canh tác.

Tại sao phải sử dụng đất hợp lý?

Chúng ta cần sử dụng đất một cách khôn ngoan vì 3 lý do chính:

  • Hướng tới sự phát triển bền vững với môi trường, thảm thực vật xanh và trong lành.
  • Đảm bảo đủ nguồn lương thực, thực phẩm cho nhân dân: cây ăn trái, rau già, gạo, thịt cá, v.v.
  • Bên cạnh đó, do sự gia tăng dân số dẫn đến nhu cầu về nhà ở và các công trình công cộng tăng cao nên quỹ đất cũng ngày càng thu hẹp. Vì vậy cần phải sử dụng hợp lý đất đai cho các thế hệ mai sau.

Bạn vừa đọc bài viết thuyết minh về mục đích sử dụng đất hợp lý. Nếu bạn có ý tưởng mới, hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận bên dưới!

Bài viết liên quan