SKK Là Đất Gì? Quy Định Về Việc Sử Dụng Đất SKK Mới Nhất

SKK Land là đất gì ? Thủ tục chuyển nhượng đất SKK như thế nào? Mỗi loại đất sẽ có những quy định riêng và cách quản lý riêng. Vì vậy, vấn đề đất đai vẫn còn khiến nhiều người hoang mang không biết nên sử dụng như thế nào. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về loại đất này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé!

SKK là đất gì?

Đất SKK hay còn gọi là đất khu công nghiệp và trên bản đồ sử dụng đất khu công nghiệp là SKK. Đất SKK là đất thuộc một tập con của đất trong cơ sở đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Lĩnh vực SKK rất quan trọng mà vị trí của nó luôn được đặt lên hàng đầu trong quy hoạch. Căn cứ vào SKK đất khu công nghiệp sẽ xác định được khu vực phát triển của khu công nghiệp hay khu công nghiệp đang hoạt động.

SKK đất là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Công Nghiệp 2022

SKK đất là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Công Nghiệp 2022

Quy định về việc sử dụng đất SKK mới nhất

Mặc dù các quy định về sử dụng đất của SKK không quá xa lạ đối với các chủ doanh nghiệp lớn. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ, mới bắt đầu đi vào hoạt động cần lưu ý một số quy định về sử dụng đất SKK như sau:

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn có tất cả các tài liệu hành chính và chính thức liên quan đến đất đai. Quan trọng nhất là các giấy tờ liên quan đến đất khu công nghiệp, sổ đỏ, mục đích sử dụng, các chữ ký cần thiết…

SKK đất là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Công Nghiệp 2022

  • Cần tuân thủ các nguyên tắc sử dụng đất trong suốt quá trình sử dụng đất. Đặc biệt là các nguyên tắc xây dựng hay các quy định về lĩnh vực này. Bạn sẽ tránh được những rắc rối không đáng có nếu tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn sử dụng đất của SKK.

Nên ưu tiên trả bất kỳ khoản thuế hoặc tài trợ nào để sử dụng đất an toàn và suôn sẻ.

SKK đất là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Công Nghiệp 2022

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK

Để chuyển nhượng SKK quyền sử dụng đất đầy đủ chúng ta có thể xem xét đầy đủ các nguyên tắc của Luật đất đai 2013, bạn hoàn toàn có thể thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn cứ vào các điều luật sau: Khoản 02 Điều 149 luật đất đai 2013 đó là:

“Nhà nước sẽ cho thuê đất của các cơ quan thực hiện hoạt động kinh tế, tài chính hoặc của người nước ngoài định cư ở nước ta, doanh nghiệp có vốn góp đầu tư quốc tế để họ hỗ trợ đầy đủ vốn cho việc đầu tư xây dựng doanh nghiệp kiến trúc thương mại trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu công nghiệp.

Hơn nữa, với (các) diện tích đề xuất cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất sẽ có quyền cho thuê lại đất đó dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm chẳng hạn và liên quan đến (các) diện tích được chỉ định cho thuê đất trả một lần tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê đất thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất dưới hình thức một lần. thời hạn nộp tiền thuê mặt bằng cho cả thời hạn thuê mặt bằng của thời hạn thuê mặt bằng hoặc hình thức trả tiền thuê mặt bằng hàng năm. “

Theo đó, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp được cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuê lại đất và trả tiền thuê đất một lần, có các quyền và nghĩa vụ. Theo quy định tại khoản 3 điều 149 luật đất đai 2013 thì quyền và nghĩa vụ của công ty thuê lại các khu đất này như sau:

1) Trường hợp cho thuê lại đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quy định tại Điều 174 của Luật này.

(2) Trường hợp cho thuê lại đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quy định tại Điều 175 của Luật này. Tại Điều A Khoản 02 Mục 174 Luật Đất Đai 2013 quy định rõ tổ chức hoạt động kinh tế, tài chính được nhà nước nhận chuyển nhượng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc được thuê đất thu tiền một lần cho cả thời hạn. . Bên thuê đất có quyền: (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

Theo đó, Điều 174 điểm a khoản 2 Luật Đất đai năm 2013 quy định tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất duy nhất trong thời hạn sử dụng đất. thuê có quyền : Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất.

Như vậy, chỉ trong trường hợp doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì mới có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

SKK đất là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Công Nghiệp 2022

Thủ tục chuyển nhượng đất SKK như thế nào?

Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Pháp lệnh và điều khoản chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản liền kề; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng trong sở hữu chung của vợ chồng

1. Người sử dụng đất nộp 01 bản Biên bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu đất.

Trường hợp thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên một phần thửa đất thì người sử dụng đất phải làm đơn đến cơ quan đăng ký đất đai để được khởi kiện, tách thửa đối với phần diện tích phải thực hiện các quyền của người sử dụng đất. đầu tiên khi nộp đơn yêu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. đất đai và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào sổ đăng ký địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng các công trình công cộng trên diện tích đất đã hiến, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng đất đã được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động. vào sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận biến động. trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý.

4. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được cấp Giấy chứng nhận thì người thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thừa kế nộp bổ sung văn bản thừa kế theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận việc thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người thừa kế theo diện thừa kế. theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận chết.

SKK đất là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Công Nghiệp 2022

5. Trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thì thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Thực hiện việc mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;

b) Sau khi nhận được yêu cầu mua bán, góp vốn gắn liền với đất thuê, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ cho phép bên mua, người nhận góp vốn gắn liền với đất được tiếp tục thuê thửa đất ;

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn có tài sản gắn liền với đất đã thuê cho bên mua. . l ký hợp đồng thuê đất với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế về việc hết hạn hợp đồng thuê đất đối với bên bán, bên góp vốn bằng tài sản;

d) Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào sổ đăng ký địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; giao Giấy chứng nhận cho người được hưởng;

đ) Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần diện tích đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa trước khi làm thủ tục thuê đất quy định tại khoản này.

Tóm lại SKK Land là khu đất thuộc Khu công nghiệp SKK thường là nơi tập trung nhiều nhà máy, doanh nghiệp lớn giúp giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Đất khu công nghiệp là khu vực riêng dành cho các cơ sở kinh doanh hợp pháp được cấp phép xây dựng và hoạt động.

Bài viết liên quan